Měsíc Smlouva

měsíc, v němž má být zboží dodáno v rámci futures.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.