Trhová monopolizace

ekonomické situace když jeden nebo několik velkých výrobců nebo prodejců na trhu mají naprostou výhodu při výrobě a uvádění na trh určitého sortimentu výrobků, což vede k monopolizaci cen a zřízení diktátu trhu.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.