ZPŮSOB ustanovení s škodovosti REGARD

Metoda pro posuzování škod a nákladů regulace ztráty jako procento z pojistného. Došlo ztráty a náklady na jejich regulaci jsou vyhodnoceny za účelem stanovení výše rezerv, které musí být poskytnuty na krytí budoucích ztrát a související náklady

Business Glosář. Akademik. ru. 2001.