Materiály uzavřené

informace, dokumenty a další nosiče informací určené pro omezený počet osob.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.