SPRÁVNÍ SPOLEČNOST

(správcovská společnost) Společnost, která spravuje podílový fond. Platba za tuto kampaň, nazývaná administrativní náklady, je obvykle uvedena v dohodě o vytvoření investičního fondu vzájemné důvěry; provádí se na náklady podílníků.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.