ŘíZení prodeje

(marketing Board) organizace, založená v roce výrobců ve Velké Británii, v souladu s ustanoveními zákonů o uvádění na trh, který je podporován vládou a jejím cílem je zajištění řádného poskytování a prodej zboží v případech, kdy je obtížné rozlišit výrobky jednotlivých výrobců. Tyto kontroly byly stanoveny pro prodej mléka, vajec, brambor, vlny a tak dále. E.

Business. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.