Ztráta se účtují zdanění

(daňové ztráty) Výše ​​považován pro daňové účely jako ztráty, které mohou být odečteny ze zisku, což vede k hodnotě zdanitelných příjmů se sníží. Ztráta může nastat v důsledku ztráty podnikání, nebo dokonce na ziskové aktivity vzhledem k tomu, že takové daňové úlevy jako snížení daňové povinnosti spojené s výdaji kapitálových aktiv překročit výši zisku; v tomto posledně uvedeném případě dochází ke ztrátě pouze z daňových důvodů. Ztráty, které jsou účtovány v daních, se obvykle odrážejí od podobných nebo někdy i jiných zisků v závislosti na platných pravidlech.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.