LOSS VICTIM

(obětování) Snížení sociální podpory z důvodu platby daně. Jedna ze zásad zdanění spočívá v tom, že daň by měla být stanovena tak, aby dosáhla rovnosti obětí pro daňové poplatníky. Předpokládá se, že daňoví poplatníci se stejnými příjmy by měli obětovat stejnou část svého sociálního zabezpečení tím, že budou platit stejné daně.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.