Limit Brokerage

horní a dolní mezní hodnoty cen stanovených klientem zprostředkovatelem při provádění transakcí s cennými papíry či komoditami.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.