Pracovní teorie hodnoty

(pracovní teorie hodnoty) Teorie, podle kterého náklady na produktu závisí na množství práce potřebné k jeho výrobu. Nejprve vyvinut Adam Smith (1723-1790), tato teorie se stala základním principem klasické ekonomie školy (klasické školy) a později se stal základem marxistické ekonomické teorie (marxistická ekonomická teorie). Z praktického hlediska, tato teorie má omezenou užitečných aplikací, se tentokrát to byl nahrazen teorií marginalist hodnoty (marginalist teorie hodnoty), který spojuje hodnoty zboží k jeho užitečnosti a vzácnosti.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.