Investiční poptávka

- je potenciálně potřebují podnikatelé, vyjádřené v penězích, při získávání investičních statků za účelem výdělečné činnosti. Investiční poptávku nelze identifikovat s "plánovanými" nebo "očekávanými" výdaji, neboť základem pro tvorbu poptávky je dostupno