Latin American Association Integration

organizace, která se podílela na zavedení systému dvoustranných preferencí pro zúčastněné země. Založena v roce 1983 po transformaci latinskoamerického sdružení volného obchodu.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.