Insolvence

(insolventnost) Neschopnost platit vaše dluhy včas. V případech jednotlivců může dojít k bankrotu a v případě společností k likvidaci. V obou případech je obvyklým postupem jmenování odborníka - pokud jde o bankrot správce nebo likvidátora - ke sběru a rozdělování majetku insolventní osoby a zaplacení dluhů věřitelům. Insolventnost často vede k bankrotu nebo likvidaci, i když ne vždy. Nesolventní osoba může mít cenné majetek, který nelze okamžitě realizovat.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.