Zvýšení nebo snížení hodnoty zásob

(stock zhodnocení nebo znehodnocení) The během tohoto období částku, o kterou se zvýší nebo sníží hodnotu zásob (stock-in -trade). Nárůst nákladů může dojít v důsledku inflace, a pak budou zaznamenány v účtech jako příjem, i když, samozřejmě, není tam žádný skutečný zisk, protože jakmile se zboží prodávat, by již nahradila cenu, včetně očištění o inflaci. Aby správně odrážely situaci upraveny tak, aby daňového systému prostřednictvím poskytování daňových úlev na komoditní akciové (akciové úlevy) a v účetním systému tím, že vezme v úvahu současnou hodnotu (current-nákladové účetnictví). Náklady zásob ve skutečnosti může stoupat nebo klesat v důsledku kolísání trhu, zejména nákladů na suroviny.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.