Výsledek Gross National (Vd)

příjmy účastníků ekonomických aktivit - obyvatel tohoto státu. HNP přesahuje hodnotu hrubého domácího produktu (HDP) podle příjmů pocházejících z činností v zahraničí.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.