H / Komplexní pohovory

(hloubkového rozhovoru) nemám specifickou strukturu rozhovoru s otázkami kupující na trhu v průběhu marketingového výzkumu (marketingový výzkum). Tazatel, specialista jednající jménem svého klienta, nejprve sestavit seznam otázek, které vyžadují vyšetřování; respondent je obvykle osoba zahrnuty do vzorku (vzorek), v souladu s určitými kritérii, například v případě, že studie odkazuje na čaj, všichni respondenti měli konzumovat čaj. Rozhovory jsou neformální, tazatel hraje pasivní roli, jak to bylo; nutí respondenta vést rozhovor a kladení otázek takovým způsobem, aby se zabývat všemi tématy v seznamu studie. Po provedení nejméně deset z těchto rozhovorů, tazatel je váš klient zpráva spolu se svým doporučením na trh. Hloubkové rozhovory se týkají kvalitativního výzkumu. Viz: kvalitativní marketingový výzkum.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.