Nemocenské pojištění

Viz. Nemocniční pojištění

Slovník obchodních podmínek. Akademik. ru. 2001.