Han učení

KHAN SUE "Hanova doktrína" Dr. jméno. - puue ("jednoduché učení") - nejprve se setkal v "Han Shu" (1. století), část "Zhu lin zhuan" ("Život konfuciánů"). Oba pojmy mají dvě základy. hodnoty: 1. Tradice lexico-gramatické. a historicko-filologické. pracovat z konf. kanovy v posteli Ch. "škola textů starých spisů" z období Han (koncem 3. století BC - 3. století nl) a odpovídající znaky ideologie (viz Jing Hsueh). 2. Ideologické. a filosofii. směrem narozeným v 17. století. a apelovat na výnos, tradici a ideologii jako model. Zakladatel společnosti H. s. dynastie Qing (1644-1911) je považována za Gu Yanu (17. století), největšími zástupci jsou Yan Zhotsiu, Hu Wei, Hui Dong, Dai Zhen a další. panování císařů Qian-lun a Jiaqing (1736-1820), tradice Kh. (Qian Jia Xue Pai, vidět Jing Hsueh), který je znám jako "Qian (Luna and) Jia (Qin) School".

čínská filozofie. Encyklopedický slovník. 2009.