Gross-Share

Ing. hrubá řádek
celková výše pojistné částky přijatá pojistitelem včetně částky podléhající zajištění.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.