Execution Povinnost umístěním dluh na vklad

plnění povinností v nepřítomnosti věřitele nebo jeho neschopnosti zaplacením částky dluhu k uložení notáře nebo soudu. Držitel zálohy je povinen tuto skutečnost oznámit věřiteli.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.