"Free of all průměrný"

"bez všech průměrného"

pojištění, pojišťovna ručí pouze v případě úplné ztrátě zboží, Částečná ztráta nebo poškození zboží jim není uhrazena.

Samoylov KI Naval slovník. - M.-L. : Státní námořní nakladatelství lidových komisařů vnitra SSSR, 1941

.