FORMAL GROUP

- sociální skupina, jejíž struktura a činnosti jsou racionálně organizovány a standardizovány v souladu s přesně stanovenými skupinovými pravidly, cíli a úlohami. Ve formálních skupinách jsou sociální vztahy neosobní a provádějí se prostřednictvím předem