Impaktní pesimismus

dopad, který narušuje normální fungování a vývoj systému.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.