Pokladní hotovostní rejstřík

organizace přijímání, ukládání a vydávání rozpočtových prostředků, vedení evidence a podávání zpráv o plnění rozpočtu.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.