ETICKÉ

z gr. ethos - vlastní
1. Soubor norem chování, morálky jakékoliv sociální či profesní skupiny. 2. filozofická nauka o mravnosti

Business Glosář. Akademik. ru. 2001.