Přizpůsobení zaměstnanců

přizpůsobení zaměstnance pracovním povinnostem a práci v týmu, zlepšování obchodních a osobních vlastností zaměstnance. A. r. lze provést s pomocí úředníků, mentorů, kteří poskytují pomoc novému zaměstnance.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.