Lékař Fee

odměna za práci lékaře (návštěva, konzultace, recepty, chirurgie), která má být zaplacena podle sazeb stanovených v systému zdravotního pojištění.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.