Důvěryhodný lékař pojistitel

lékař pracující na základě smlouvy s pojištěním společnost a má pravomoc kontrolovat správnost předepisování a výdeje léčiv a diagnostických postupů pro pojištěné pacienty, stejně jako předběžné lékařské vyšetření osob přijatých v oblasti pojišťovnictví.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.