Lékař společnosti

(firemní lékař) 1. Podnikatel nebo účetní s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti podnikání, který se specializuje na analýzu a řešení problémů, s nimiž se společnosti potýkají. Může jednat jako konzultant nebo dokonce dostat výkonnou moc, aby vykonával své doporučené postupy. 2. Lékař zaměstnaný společností pro plnou nebo částečnou práci na poskytování zdravotní pomoci zaměstnancům, zejména senior manažerům, a poradenství v lékařských a zdravotních záležitostech.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.