Doktor-manažer

lékař, který se zabývá organizační a kontrolní distribuční prací.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.