Lékař

člověk, který dokončil vysokoškolské lékařské vzdělání a doklad opravňující lékařskou praxi v dané oblasti. V. by měl mít postavení osoby svobodného povolání nebo být zaměstnancem zdravotnického zařízení.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.