Doc

Ing. docket
A. Označení, seznam obsahu zboží, náklad s adresou příjemce.
B. Doklad o zaplacení cel, vydaný celní nebo bankou.
v. Shrnutí dokumentu.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.