"Nesnižuje se"

příkazu klienta na kancelář, aby snížení ceny akcií na ztráty nároku na současnou dividendu.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.