DNS

(systém názvů domén)
Počítač distribuovaný systém pro získání informací o doménách. Nejčastěji se používá k získání adresy IP jménem hostitele (počítačem nebo zařízením), získáním informací o směrování pošty a zobrazováním protokolů v doméně

v slovníku obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.