The dělitel Fixní

faktor použitý pro výpočet úroků z vkladů a rovné poměr mezi počtem kalendářních dnů v roce, na úrokové sazby.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.