Konstrukční jednotka

Oficiální zvýrazněna část podniku nebo instituci, společně se svými příbuznými pracovníky, předepsaný rozsah povinností a odpovídá za provádění úkolů, které jim. Jednotky jsou obvykle přiděleny na základě komunity prováděné práce. Existují funkční a výrobní divize

Slovník obchodních podmínek. Akademik. ru. 2001.