Divize cenných papírů

emise akcií a jiných cenných papírů s rozdělením podle bankovky nebo podle zásluh. Bankovky různých sérií jsou vydávány na papíře odpovídající barvy.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.