Rozdělení rizik Sekundární

snížení pojistného rizika v důsledku zajištění.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.