Rozdělení rizika primárního

snížení pojistného rizika přiláčením několika pojišťoven k účasti na riziku.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.