Dělitelné Náklady

Viz. Náklady jsou dělitelné

Slovník obchodních podmínek. Akademik. ru. 2001.