"DIVING"

krátké zpoždění při oživení tržních podmínek nebo mírné změny cen na burze, obvykle směrem dolů.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.