Poměr Dividendový výplatní

koeficient vypočtený jako poměr dividendy k zisku na jednu společnou akcii.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.