Dividendy z investovaného kapitálu do družstva

dividendy vyplaceny v závislosti na velikosti podílu na družstevní členských příspěvků do počátku minulého finančního roku, a zisk vydělal za rok.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.