Dividend Poskytování

(dividend cover) faktor určující, kolikrát čistý zisk společnosti po zdanění (čistý zisk po zdanění) přesahuje částku dividend (dividend), placené držitelů kmenových akcií. Například čistá dividenda ve výši 400 000 USD. Art. zaplacená společností, která vykazovala čistý zisk ve výši 1 milionu liber. Art. , říkají, že je pokryta dvakrát a půlkrát. Dividenda software je indikátorem pravděpodobnosti, že výplaty dividend bude konstantní (low ustanovení dividenda znamená, že společnost nebude snadné udržet výplatu dividend na stejné úrovni ve špatných letech), stejně jako schopnost firmy k investicím a růstu (vysoké náklady na údržbu znamená, že akumuluje výnosy pro následnou investici). Záporná hodnota rezervy dividendy je považováno za neobvyklé a je to znamení, že společnost má potíže. Viz také: poměr cena-výplata.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.