Skriptování dividend

dividendy s povinnou platební povinností v budoucnu, pokud není možné jej včas uhrazit.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.