Relativní dividenda

poměr běžných dividend za rok k tržní hodnotě akcie k vypočtenému datu.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.