Dividend Property

dividendy vyplacené nemovitostí, s přihlédnutím k její tržní hodnotě k datu oznámení o dividendách.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.