Dividend Privileged

dividenda vyplacená z prioritních akcií ve výši pevného procentního podílu na nominální hodnotu akcie.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.