Možnost dividend

dividenda s právem majitele zvolit způsob platby: penězi nebo novými akciemi.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.