Dividendy z investic

dividend vydávány akcionářům v závislosti na množství investovaného kapitálu a na základě výsledků JSC zisku za první kvartál, půl roku, rok.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.